Kancelaria Adwokacka

Łukasz Wróblewski

Prawo spadkowe Warszawa

Sprawy o:

 • stwierdzenie nabycia spadku (dziedziczenie ustawowe i testamentowe);
 • zmianę postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku lub uchylenie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia;
 • odrzuceniu spadku;
 • uchylenie się od skutków prawnych złożenia lub niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku;
 • zachowek (o uzupełnienie zachowku od obdarowanych przez spadkodawcę);
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia;
 • dział spadku obejmujący nieruchomości;

Prawo spadkowe – Adwokat Warszawa

Prawo spadkowe jest działem prawa cywilnego, które normuje sytuację prawną (w tym finansową) finansowe po śmierci danej osoby. Przez prawo spadkowe Warszawa zostają określone konkretne zasady przejścia praw, jak i obowiązków majątkowych. W jednym z najprostszych ujęć prawo spadkowe Warszawa reguluje wszelkie związane z dziedziczeniem sprawy, takie jak: nabywanie praw oraz obowiązków, ich zakres, a także osoby uprawione do dziedziczenia. W jego obszar wchodzi również określenie reguł w razie pozostawienia przez zmarłego długów podlegających dziedziczeniu oraz nabywaniu praw do spadku osób w inny sposób niż poprzez dziedziczenie (np. dyspozycja środkami na rachunku bankowym na wypadek śmierci). Dobry prawnik od spraw spadkowych w Warszawie jest w stanie zadbać o te kwestie, wykorzystując w pełni całą swoją wiedzę i doświadczenie. 

Prawnik, prawo spadkowe Warszawa

Przepisy prawa spadkowego znajdują się w Kodeksie cywilnym.  Są one dość złożone, dlatego osoba, która nie interesuje się tymi kwestiami w życiu codziennym, może nie posiadać takiej biegłości w odczytywaniu zapisów. Sprawy spadkowe w Warszawie to aspekt prawa, który często z różnych powodów jest skomplikowany. Dlatego dobre rozwiązanie stanowi skorzystanie z usług adwokata od spraw spadkowych. W Warszawie postępowanie w ich ramach może być zawiłe, dlatego dobrze skorzystać z pomocy doświadczonego specjalisty. Pomoc adwokata od spadku w Warszawie może ucieszyć niejedną osobę, ponieważ zdarza się, że wraz z odziedziczonym majątkiem przejmuje się także długi. Z tego względu warto poprosić o prześledzenie sytuacji specjalistę, czyli adwokata od spraw spadkowych w Warszawie. 

Dobry prawnik od spraw spadkowych w Warszawie

Poszukując adwokata zajmującego się sprawami spadkowymi w Warszawie, warto skontaktować się z naszą kancelarią w celu uzyskania profesjonalnego wsparcia z tego zakresu. Istotne jest dla nas indywidualne podejście do każdej sprawy spadkowej, a także zachowanie pełnej poufności w związku z kwestiami w ramach niej poruszanymi. W naszej kancelarii zajmujemy się kompleksową obsługą klientów, która oparta jest nie tylko na doświadczeniu i bogatej wiedzy popartej praktyką, ale także na indywidualnym podejściu do klienta oraz zaangażowaniu. W wyniku tego nasza kancelaria przez cały czas się rozwija, a my dzięki naszym fachowym działaniom zyskujemy zaufanie ze strony klientów. W naszej pracy stawiamy na odpowiedzialność, rzetelne podejście do każdej sprawy spadkowej (Warszawa) i zapewnienie klientowi poczucia satysfakcji. Dopełniamy wszelkich starań, aby osoby darzące nas zaufaniem uzyskały jak najlepsze rezultaty w sprawie. 

Adwokat, spadek Warszawa

W naszej kancelarii zajmujemy się również sprawami podziału spadku prowadzonymi w Warszawie, która jest jednym z obszarów naszych działań. Zależy nam na sprawnym przebiegu prowadzonych przez naszych adwokatów od spraw spadkowych, ponieważ jesteśmy świadomi, jak istotny dla naszych klientów jest czas oczekiwania na rozwiązanie problemu. Korzystający z usług naszych dobrych prawników od spraw spadkowych w Warszawie, klienci zyskują fachowe podejście oraz profesjonalizm, który jest jedną z kluczowych dla nas kwestii podczas zajmowania się powierzonymi nam zleceniami.

Adwokat, sprawy spadkowe Warszawa

Zajmujemy się obszarem prawa spadkowego w Warszawie, a w razie pojawienia się niejasności jesteśmy do dyspozycji naszych klientów na każdym etapie prowadzenia sprawy spadkowej (Warszawa). W wyniku tego nasi klienci zyskują większy komfort psychiczny oraz świadomość wybrania właściwej kancelarii. Kompleksowość działań jest kolejnym z licznych atutów, które można uzyskać podczas współpracy z naszymi adwokatami od spraw spadkowych Warszawa. 

Prawnik – prawo spadkowe w Warszawie

Prawo spadkowe w Warszawie jest dziedziną, która dla osób z naszej Kancelarii nie ma tajemnic. Wykorzystujemy bogate doświadczenie, i zdobywana przez wiele lat wiedzę, aby  umożliwić naszym klientom właściwy podział spadku. Warszawa jest dużym miastem, dlatego i potrzeb tego typu jest sporo. Dlatego wychodzimy im naprzeciw oferując szeroki zakres usług prawa spadkowego adwokatów w Warszawie. 

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: https://lwroblewski.pl (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  Łukasz Wróblewski (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: kancelaria@adwokatwroblewski.eu

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…